Bedrijfsrecherche

Fraude, Interne diefstal, c.q. verduistering, op de werkvloer behoort tot de meest onderschatte problemen voor een directie of bestuur. Er is niet alleen sprake van directe, zakelijke schade. De grootste schade ontstaat namelijk door de algehele onrust onder het welwillende personeel als werknemers aanvoelen dat bij fraude en diefstal op de werkvloer niet adequaat wordt gehandeld door de directie.

Rimor Recherchediensten zal met het inzetten van diverse onderzoeks methodes observaties,  proberen te komen tot een oplossing van uw probleem.

Als uit het ingezette onderzoek blijkt dat er inderdaad door uw werknemer(s) diefstal pof fraude wordt gepleegd, zullen onze bedrijfsrechercheurs uw werknemer(s) hiermee confronteren en kan de arbeidsovereenkomst meestal ‘wegens dringende reden’ worden opgezegd, zodat verdere financiële schade wordt tegengegaan.

Wij zullen bij u als opdrachtgever een intake gesprek houden, waarna een plan van aanpak wordt gemaakt. Dit bespreken wij vervolgens met u als opdrachtgever waarna wij aan de slag gaan om te komen tot een oplossing van uw probleem.

Controle buitendienst

Als er bij u het vermoeden bestaat dat een buitendienst medewerker tijdens werkuren andere activiteiten heeft dan het uitvoeren van de bedrijfswerkzaamheden, dan kunnen wij een onderzoek hiernaar doen.

Onrechtmatig ziekteverzuim

Bij onrechtmatig ziekteverzuim is sprake van strijdig handelen met het opgegeven ziektebeeld. Als er signalen zijn dat uw werknemer niet ziek is, dan kunnen wij onderzoek voor u doen.

In overleg wordt er met u afgesproken wat voor onderzoek wij zullen inzetten. Wij zullen observeren om de ‘objectieve waarheid’ vast te stellen. Dit zal vastgelegd worden door middel van foto en/of video.