Particuliere recherche

Alimentatieonderzoek

Heeft u het vermoeden dat uw ex-partner opnieuw samenwoont of weer werk heeft en u ten onrechte alimentatie betaald? Wij kunnen onderzoeken of dit vermoeden klopt.

Stalking

Stalking kan strafbare feiten inhouden of tot strafbare feiten leiden, zoals vandalisme, laster, smaad, mishandeling of bedreiging. In veel, wellicht zelfs de meeste gevallen, gaat het om feiten die op zichzelf genomen niet strafbaar zijn, zoals het toesturen van cadeaus, achtervolgen, bespieden, opbellen of schrijven en e-mailen. Hoewel deze acties stuk voor stuk niet illegaal zijn, is het contact voor de gestalkte ongewenst en is bovendien de frequentie van het gedrag zeer hoog.

Wij kunnen u helpen om de beangstigende situatie in kaart te brengen door naar u te luisteren. Hierna zullen wij direct actie ondernemen. Door het dossier volledig te maken met bewijsmateriaal kan vervolgens bij de politie aangifte worden gedaan.